Afbeelding
 
PIANOo-alert nr. 287

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.

Handreiking ICT-architectuur e-factureren nu beschikbaar
Eén van de belangrijkste stappen bij de implementatie van e-factureren is het bepalen van de toekomstige ICT-situatie. Om de samenhang en de gevolgen van keuzes inzichtelijk te maken, heeft het Programmabureau e-...
Lees verder
Gemeente Helmond koopt als beste verantwoord in
De gemeente Helmond koopt als beste overheid in Nederland verantwoord in en is daarom met de KoopWijsPrijs aan de haal gegaan. Dat is de prijs voor de overheid die in nieuwe plannen het meest rekening houdt met het...
Lees verder
Beantwoording Kamervragen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft Kamervragen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) beantwoord. De vragen en antwoorden hebben betrekking...
Lees verder
Aanmelden Community of Practice voor Internationale Sociale Voorwaarden
Het toepassen van internationale sociale voorwaarden (ISV) bij overheidsopdrachten draagt bij aan het uitbannen van misstanden in de inkoopketen. De internationale sociale voorwaarden richten zich op het bevorderen...
Lees verder
Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 50
In de afgelopen week zijn er 5 uitspraken, waarvan 1 Europese uitspraak, op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
Lees verder
Het proces volgt uit beleidsmatige keuzes voor sociaal domein
Laat bij de inkoop van diensten binnen het sociaal domein de beleidsmatige keuzes voor de procedure gaan. Dat adviseert Niels Uenk, expert op het gebied van inkoop binnen het sociaal domein gemeenten die Wmo/...
Lees verder
Bijeenkomst: Normalisatie Dialoog Biobased Inkopen voor overheidsinkopers en standaardisatie experts
Op 18 januari 2018 organiseren NEN en PIANOo een dialoog om gezamenlijk begrip te creëren over wat normen kunnen betekenen ter ondersteuning van het biobased inkoopbeleid van (publieke) organisaties.
Lees verder
Nieuwe zelfscan Innovatiegericht Inkopen
In juni 2017 lanceerde PIANOo de eerste zelfscan Innovatiegericht Inkopen. Met deze zelfscan kan iedere inkoper of projectleider testen of hij/zij alle inkoopkennis in huis heeft om voor de organisatie op zoek te...
Lees verder
MLE rapport: Strategisch raamwerk innovatiegericht inkopen
Het eerste thematische rapport uit de Mutual Learning Exercise (MLE) over innovatiegericht inkopen is gepubliceerd. Dit rapport geeft definities voor vier verschillende vormen van innovatiegericht inkopen. Daarnaast...
Lees verder
Vernieuwde Programma van Eisen leerlingenmarkt
De PO-Raad en de VO-raad hebben een vernieuwd Programma van Eisen (PvE) voor de leermiddelenmarkt uitgebracht. Dit PvE 2.0 is een instrument voor het onderwijs om de markt van leermiddelen op een positieve manier te...
Lees verder
Enquête Lokaal en MKB aanbesteden door publieke organisaties
Het doel van de enquête is het in kaart brengen van het lokale inkoopbeleid van de publieke organisaties. Wat beweegt aanbestedende diensten? Is het beleid effectief? Maar liefst 99% van alle bedrijven in Nederland...
Lees verder
Voornemen Europese Commissie inbreukprocedure tegen Nederland: Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig
De Europese Commissie is voornemens een inbreukprocedure te starten tegen Nederland. De Commissie stelt dat woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn (nr. 2014/24/EG) aangemerkt moeten worden als...
Lees verder
Boost e-factureren met PEPPOL koppeling
Sinds 7 december 2017 hebben meer dan 300.000 Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om drempelloos te e-factureren via het Europese PEPPOL netwerk. In Nederland wordt dit netwerk beheerd door Simplerinvoicing. Om de...
Lees verder 
In de spotlight

Nieuwe Metrokaart: veelgestelde vragen Inkoop Sociaal Domein
Opdrachtverlening in het sociaal domein roept bij gemeenten uiteenlopende vragen op over wet- en regelgeving, de keuze tussen aanbesteden, subsidie of open-...
Lees verder


Praktijkvoorbeeld e-factureren gemeente Borger-Odoorn
De verplichting om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken gaat op 18 april 2019 in. De gemeente Borger-Odoorn vond het van belang om al in 2017 de (...
Lees verder
Nieuws voor de site?
Laat het ons weten! Neem contact op met de redactie via
webredactie@pianoo.nl

Aanmelden?
Wilt u iedere twee weken PIANOo-alert ontvangen?
Meld u aan voor PIANOo-alert

Afmelden?
Geen interesse meer in PIANOo-alert?
Meld u af voor PIANOo-alert