2 partijen richten Rijk circulair in

Kantoorinrichters Gispen en Rohde & Grahl zijn geselecteerd om het hele Rijk voor de komende 10 jaar circulair in te richten. Het gaat hierbij om stoelen, tafels, kasten voor 100.000 werkplekken voor alle ministeries, Dienst Justitiële Inrichtingen en het Openbaar Ministerie. Ook andere overheidsinstanties gaan gebruikmaken van dit contract, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Onderwijsraad, het Nederland Forensisch Instituut en de Raad voor de Kinderbescherming. (oktober 2017)

Circulariteit, levensduurverlenging en waardebehoud

Behalve circulariteit waren ook levensduurverlenging, waardebehoud en het voorkomen van afval belangrijke pijlers in deze samenwerking, die een looptijd heeft van 10 jaar en direct van start. Het circulair inrichten houdt in dat de kantoorinrichters zorgen voor:

Hoogwaardig hergebruik van bestaande producten, componenten en materialenVerlengen van de levensduur van bestaand kantoormeubilairOmbouwen van bestaand meubilair voor nieuwe functies

Daarnaast levert Gispen nieuw, duurzaam ontworpen en geproduceerd kantoormeubilair aan het Rijk. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten vormt het circulaire Design Framework het uitgangspunt. Dit framework heeft deze inrichter samen met TNO ontwikkeld en biedt concrete en meetbare handvatten voor circulaire productontwikkeling.

Stimuleren om te investeren in duurzaamheid

"Het is geweldig dat de Rijksoverheid zijn voorbeeldfunctie zo serieus neemt en ondernemend Nederland stimuleert om te investeren in duurzaamheid", zegt commercieel directeur Maurits van Berkel van Gispen. "Met opdrachtgevers zoals het Rijk werken we aan een nieuwe, verbeterde kringloop want alleen gezamenlijk kunnen we onze circulaire ambities écht waarmaken."

Ook Rohde&Grahl-directeur Walter Mineur is enthousiast. "Wij vinden het belangrijk kansen te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In onze eigen productielocaties geven we hier al invulling aan. Deze aanbesteding biedt ons de mogelijkheid dit fors uit te breiden."

Aanbesteding in Duurzaam Gebouwd Magazine

Eind maart publiceerde Rijkswaterstaat deze aanbesteding, die tot doel heeft om de duurzaamheid van de eigen werkplekken te verhogen. Het nieuwe nummer van Duurzaam Gebouwd Magazine belicht deze aanbesteding uitgebreid in het artikel 'Aanbesteding moet circulariteit overheidsinterieurs verhogen'.

Artikel Aanbesteding moet circulariteit overheidsinterieurs verhogen  op isuu.com/duurzaamgebouwd