Bijeenkomst Beter Aanbesteden MET de markt

| Bron: PIANOo

Van een gemeentebegroting gaat 70% naar bedrijven die uitvoering geven aan het beleid van de gemeente: sociaal domein, infrastructuur, voorzieningen. Deze bedrijven geven invulling aan de ambities van een gemeente op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, innovatie en transformatie. De inkoopfunctie van een gemeente speelt een sleutelrol in het verbinden van de markt met uw gemeente. Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) en PIANOo nodigen wethouders uit Noord-Brabant, Zeeland en Limburg uit om hierover van gedachten te wisselen met elkaar.

Wethouders en inkoopadviseurs van verschillende gemeenten uit de regio presenteren hun inkoopaanpak op actuele beleidscases en delen hun inzichten en aandachtspunten.

Voor wie?

Wethouders van gemeenten in de provincies Zuidoost-Brabant, Zeeland en Limburg.

Locatie en tijd

Van 15.00 - 17.00 uur.

Deelname

Gemeentelijke bestuurders in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg hebben een uitnodiging ontvangen. Wilt u uw bestuurder attenderen op deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@pianoo.nl.