E-facturatie event Marktontmoeting en Pannenbier

| Bron: PIANOo

PIANOo organiseert op 12 september 2018  het e-facturatie event Marktontmoeting en Pannenbier! De bijeenkomst bestaat uit een marktontmoeting en de viering van de groei van het aantal organisaties dat e-facturen kan ontvangen en het feit dat het e-facturatie gebouw staat.

Marktontmoeting

Vanaf circa 11.45 uur organiseert het PIANOo Programmabureau e-factureren weer een Marktontmoeting tussen enerzijds aanbieders van e-facturatie-oplossingen en anderzijds aanbestedingsplichtige organisaties. De Marktontmoeting is een vervolg op de succesvolle editie van december vorig jaar. Deze keer zijn naast de decentrale overheden ook alle andere aanbestedingsplichtige organisaties welkom.

Via presentaties en een informatiemarkt kunnen bezoekers kennis nemen van ICT-dienstverleners en hun e-facturatieoplossingen. De Marktontmoeting is bedoeld voor onder andere informatiemanagers, projectleiders en medewerkers van ICT-, inkoop- en afdelingen financiële administratie. In principe al diegenen die op zoek zijn naar concrete e-facturatie voorzieningen.

participeren

ICT-dienstverleners die als aanbieder geïnteresseerd zijn in het geven van een presentatie en een informatiestand kunnen hun belangstelling kenbaar maken via hulpbijefactureren@pianoo.nl. De mogelijkheden om te participeren met een informatiestand en/of presentatie zijn beperkt. Wij kunnen dan ook geen garantie geven dat uw belangstelling tot deelname leidt.

Pannenbier

Aan het einde van de middag vieren we op officiële wijze de substantiële groei van het aantal organisaties dat e-facturen kan ontvangen en verwerken én het feit dat het e-facturatiegebouw staat! De term Pannenbier komt uit de bouw: het hoogste punt is bereikt, maar het gebouw moet nog wel verder worden afgebouwd. De vergelijking met het e-facturatielandschap ligt voor de hand. We vieren het pannenbier met bestuurders van Rijksoverheid, decentrale overheden en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Waar?

RVO.nl, Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag.

Meer informatie

Meer informatie over de programmaonderdelen van beide gedeelten en hoe u daarop kunt inschrijven volgt in de komende periode op deze webpagina.