Internationale Sociale Voorwaarden Academie 2019-2020

| Bron: PIANOo

In december 2019 start PIANOo voor het tweede jaar met een nieuwe Internationale Sociale Voorwaarden Academie (ISV-A). In 7 dagdelen worden deelnemers opgeleid in het toepassen van internationale sociale voorwaarden en due diligence op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen.

Let op
Aanmelden is niet meer mogelijk. Het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Wilt u invloed kunnen uitoefen op het verbeteren van sociale en arbeidsomstandigheden in de internationale keten?

Handvatten en praktische ervaring

Het programma draait niet alleen om het krijgen van nieuwe inzichten. Ook bieden we u de praktische handvatten die nodig zijn om op de werkvloer vorm en inhoud te geven aan internationale sociale voorwaarden en due diligence. Tijdens het programma krijgt u concrete handvatten en praktische ervaring waarmee u zelfstandig verder aan de slag kunt.

Programma: theorie en praktijk

Het vertrekpunt voor de toepassing van ISV is het Rijkskader dat op 1 april 2017 van kracht is. Tijdens de bijeenkomsten worden alle fasen van het inkoopproces behandeld; van het vormen van een ISV (inkoop)strategie tot en met de uitvoering van het contract en het contractmanagement.

  • Experts op het gebied van ISV vanuit zowel de overheid als markt delen inzichten en tools die nodig zijn om te starten met sociaal inkopen;
  • Aanbesteding technische en juridische aspecten komen aan bod;
  • Hoe te handelen volgens de OESO richtlijnen;
  • En op welke manieren intern draagvlak verkregen kan worden.

Praktijk

Om het geleerde direct toe te kunnen passen start u in uw eigen organisatie minimaal één pilottraject met ISV in de hoofdrol. Het leren van elkaars ervaringen bij deze pilottrajecten vormt een belangrijk deel van de bijeenkomsten.

“Door de ISV-A weten we nu welke stappen we moeten zetten om de keten inzichtelijk te maken en kunnen we met de concrete tips aan de slag.” - Marianne Phernambucq, ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor wie

Internationaal sociaal inkopen is een uitdaging voor de hele organisatie. Van deelnemende organisaties wordt verwacht dat minimaal 2 personen deelnemen; een inkoper en duurzaamheidscollega of een bij inkopen betrokken budgethouder of projectleider. Mocht dat niet lukken, dan volstaat 1 deelnemer. Er is plaats voor 20 organisaties (40 deelnemers).

Datum en locatie

In de periode december 2019 tot en met juni 2020 vindt op diverse locaties in Nederland bijeenkomsten plaats. In totaal zijn er 7 bijeenkomsten op een dinsdag van 10.30 tot 16.30 uur. De locaties worden later bekend gemaakt.

Module 1, 10 december 2019
Module 2, 28 januari 2020
Module 3, 25 februari 2020
Module 4, 31 maart 2020
Module 5, 21 april 2020
Module 6, 26 mei 2020
Module 7, 23 juni 2020

Kosteloos is niet vrijblijvend

Gemotiveerde deelnemers dragen bij aan een leerzaam en inspirerend programma. Hoewel er geen kosten aan de ISV-A zijn verbonden is het programma volgen niet vrijblijvend: naast deelname door bij voorkeur 2 personen per organisatie is het van belang dat u minimaal één ISV pilot start en bij elke bijeenkomst aanwezig bent. In aanloop naar de start van de ISV-A toont u met een huiswerkopdracht het formele commitment van uw organisatie aan voor het volgen van dit traject. Mist u een bijeenkomst? Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt in overleg met PIANOo bezien hoe u de gemiste bijeenkomst kunt inhalen.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk. Bij vragen over de ISV-A kunt u een bericht sturen naar info@pianoo.nl .