Leernetwerk Interne Organisatie #2

| Bron: PIANOo

Wilt u meer leren over het inbedden van maatschappelijk verantwoord inkopen in uw organisatie, het beleggen van circulair opdrachtgeverschap? Sluit u dan aan bij het leernetwerk Interne Organisatie. Tijdens de tweede bijeenkomst op 24 september 2018 wordt aandacht besteed aan het praktisch bespreken en oefenen van beïnvloedingstechnieken. In 4 bijeenkomsten delen experts en ervaringsdeskundigen praktijkvoorbeelden en nieuwe inzichten.

Doel leernetwerk

Het realiseren van circulaire ambities vergt meer dan technische oplossingen en ambitieuze beleidsplannen. De praktijk blijkt weerbarstig en speelt zich af in een complex speelveld. De transitie naar een circulaire economie vraagt om een andere manier van samenwerken niet alleen samen met de markt, maar ook binnen overheid. Hoe verloopt de samenwerking tussen beleid, uitvoering en inkoop? Hoe kunnen we elkaar versterken? Welke competenties en vaardigheden zijn hiervoor nodig? Moet iedereen mee? En hoe ga je om met weerstand? In het leernetwerk Interne Organisatie willen we kennis en ervaringen op dit vlak met elkaar gaan delen. We willen de complexiteit inzichtelijk maken en aan de hand van best practises laten zien dat je met behulp van ‘kleine stappen’ grote successen kan boeken.

De deelnemers uit het leernetwerk komen 4 keer bijeen in 2018, voor een combinatie van kennis en praktijk: 

  • Het leernetwerk biedt: ervaringsdeskundigen die hun praktijkcases en lessen delen
  • Experts gaan in op beschikbare methodieken en instrumenten, reflectie en advies op eigen case(s) en vraagstukken van deelnemers
  • Kennisuitwisseling met andere organisaties met dezelfde ambities en vraagstukken

Leernetwerk Interne Organisatie

Programma

13.00 - 13.15 uur     Welkom en opening door dagvoorzitter Elliott Thijssen (Significant Groep)
13.15 - 14.30 uur     Annemarie Mars (forachange.nl)– Hoe krijg je ze mee?
14.30 - 14.45 uur     Korte pauze
14.45 - 15.15 uur     Wolter van der Vlist (Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)) – MVI bij DJI: Niet praten maar doen!
15.15 - 15.45 uur     Wat zijn jouw ervaringen met de genoemde beïnvloedingstechnieken?
15.45 - 16.15 uur     Wrap-up en afsluiting

Datum en locatie

Maandagmiddag 24 september 2018.
Van 13.00 - 16.15 uur
Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
(Houd rekening met een minuut of 10 lopen vanaf Utrecht CS, of 5 minuten vanaf de Parkeerplaatsen van de Jaarbeurs)

Aanmeldformulier leernetwerkbijeenkomsten