Online congres Innovatiegericht Inkopen: Leren van elkaars werelden

| Bron: PIANOo

In de publieke sector hebben we innovatie nodig om in te kunnen spelen op maatschappelijke opgaven. Hoe kunnen overheden samen met de markt werken aan innovatieve oplossingen? Hoe gaan we om met maatschappelijke uitdagingen van nu zoals CO2-reductie, circulaire economie, digitalisering en veiligheid? Hoe komt een innovatieve samenwerking uiteindelijk tot stand? Deze en andere onderwerpen komen tijdens dit online congres aan bod.

Het online congres Innovatiegericht inkopen wordt georganiseerd door PIANOo, CROW, ProRail en Rijkswaterstaat.

Programma

Het congres start met een paneldiscussie over innovatiegericht inkopen. Vervolgens heeft u de keuze uit een aantal online deelsessies met inspirerende casuïstiek en sprekers uit bouw, GWW en daarbuiten. Door van elkaar te leren en elkaar te inspireren kunnen we meters maken.

13:30-13:50 Opening
 
 • Opening congres door de dagvoorzitter Ronnie Overgoor 
 • Interview Floris den Boer, Coördinerend adviseur PIANOo 
  Michelle Spaas, Programmamanager ProRail
13:50-14:30 Panelgesprekken (2*20 minuten)
 

De innovatiemissies van overheden blijken niet altijd aan te sluiten bij de uitvoeringspraktijk; hoe kunnen we dat ombuigen? En kunnen we vaker kiezen voor ondernemers in plaats van kennisinstellingen?
Welke mogelijke dilemma’s spelen daarbij een rol? 

Op deze en andere vragen gaan we in met een panel: 

 • Joost Fijneman, Programmamanager Aanbesteden - Kennisplatform CROW
 • Jantsje op de Hoek, Program Manager Innovation Procurement - ProRail
 • Ben Spiering, Programmamanager Rijkswaterstaat
 • Albert Martinus, Lid Taskforce Bouw -Bouwagenda 
14:30-14:45 Wisselpauze
14:45-15:30 Ronde 1: deelsessie naar keuze
 
 1. Het geheim van innovatieve samenwerking tussen aannemer en Publieke Opdrachtgever - Har Coenen & Stefan van der Linden (Waterschapsbedrijf Limburg)
 2. Innovatiepartnerschap nieuw beveiligingssysteem spoor; hoe ga je om met beren op de weg? - Carla van Ee & Jantsje op de Hoek (ProRail) 
 3. Amsterdamse bruggen en kademuren factor 20 versnellen - Malcolm Aalstein & Martin van der Horst (Gemeente Amsterdam)
15:30-15:45  Wisselpauze 
15:45-16:30 Ronde 2: deelsessie naar keuze
 
 1. Innovatie net zo gemakkelijk bij kleine projecten - Frank van den Hoogen & Eef Neienhuijsen (gemeente Nijmegen), Jan Diepeveen (Aannemingsmaatschappij Van Gelder)
 2. Innovatiepartnerschap 'down to earth' - Johan Arends (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) 

Locatie en tijd

7 oktober 2020
13.30 – 16.30 uur

Na aanmelding ontvangt u informatie en links die u toegang geven tot het online congres.

Voor wie?

Ieder die betrokken is bij innovatiegericht inkopen, zowel aan de kant van overheid als bedrijfsleven.  

Deelname en aanmelden

Deelname aan het congres is kosteloos. Aanmelden kan nu al via het online aanmeldingsformulier . Zodra u zich aan kunt melden voor de deelsessies, ontvangt u hiervoor en bericht.