PIANOo Circulair Inkopen Academie 2018-2019

| Bron: PIANOo

De Circulair Inkopen Academie (CIA) is een programma van 7 dagdelen dat deelnemers in 9 maanden opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Het programma wordt gefinancierd door PIANOo. Na afronding van het programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen. Aan eerdere edities van het opleidingsprogramma namen ruim 60 personen van een kleine 30 publieke organisaties deel.

Programma

In de Circulair Inkopen Academie geven circulaire experts uit overheid en markt u de inzichten en tools die nodig zijn om te starten met circulair inkopen. Het programma behandelt alle fasen van het inkoopproces, van het vormen van een circulaire (inkoop)strategie tot en met het evalueren van het afgesloten circulaire contract. Naast aanbestedingstechnische en juridische aspecten zoals circulair specificeren komen onderwerpen als circulaire verdienmodellen en het verkrijgen van intern draagvlak aan de orde.

Een impressie van de eerdere edities van de Circulair Inkopen Academie vindt u in onderstaande korte film.

Impressie eerste leergang Circulair Inkopen Academie

Pilottrajecten

Alle deelnemers starten minimaal één circulair pilottraject als onderdeel van het programma, zodat zij de lessen en principes uit de Academie ook direct toepassen in hun eigen organisatie. De discussie over de praktijkervaringen uit deze pilottrajecten vormt een belangrijk deel van de bijeenkomsten.

Doelgroep

Circulair inkopen is een uitdaging voor de hele organisatie. Dus is het de bedoeling dat per organisatie minimaal 2 personen deelnemen. Bijvoorbeeld een inkoper en de duurzaamheidcoördinator of een betrokken budgethouder/projectleider.

Datum en locatie

Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten (dagdelen) in de periode september 2018 tot en met juni 2019. De bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties verspreid door Nederland.

  • Maandag 1 oktober 2018 - 11 tot 15.30 uur - locatie volgt
  • Maandag 29 oktober 2018 - 11 tot 15.30 uur - locatie volgt
  • Maandag 19 november 2018 - 11 tot 15.30 uur - locatie volgt
  • Maandag 10 december 2018 - 11 tot 15.30 uur - locatie volgt
  • Maandag 21 januari 2019 - 11 tot 15.30 uur - locatie volgt
  • Maandag 4 maart 2019 - 11 tot 15.30 uur - locatie volgt
  • Maandag 15 april 2019 - 11 tot 15.30 uur - locatie volgt
  • Maandag 17 juni 2019 - 11 tot 15.30 uur - locatie volgt

Gratis, niet vrijblijvend

Er zijn geen kosten aan de Circulair Inkopen Academie verbonden. Wel gelden een aantal voorwaarden voor deelname: naast deelname door twee personen is het van belang dat deelnemers minimaal één circulaire pilot starten en dat zij bij elke bijeenkomst aanwezig zijn. Moet u om zwaarwegende redenen een bijeenkomst missen, dan wordt, voorafgaand aan de bijeenkomst, in overleg met PIANOo bezien hoe u de gemiste bijeenkomst kunt inhalen). Voor het niet afmaken van de academie of het zonder overleg missen van bijeenkomsten brengt PIANOo een bedrag van 1250 euro in rekening. Op deze manier hopen we alleen echt gemotiveerde deelnemers aan de Circulair Inkopen Academie aan te trekken.

Verschil met Green Deal Circulair Inkopen?

De academie is een (praktijk)opleiding waarbij u aan het eind beschikt over de basiskennis van alle aspecten die komen kijken bij een circulair inkooptraject. Circulair inkopen is echter nog volop in ontwikkeling; uit elk nieuw circulair inkooptraject komen weer nieuwe inzichten en lessen. De Green Deal Circulair Inkopen is hét platform waar publiek en private partijen samenkomen om de verdiepingsslag te maken in circulair inkopen. In community of practice-bijeenkomsten en verdiepende werkgroepen op specifieke thema's gaan inkopende organisaties nieuwe praktijkervaringen analyseren en opschalen. Deelname aan de Green Deal is hierom een uitstekende aanvulling of vervolg op deelname aan de Circulair Inkoop Academy. Voor deelnemers aan de Academie is deelname aan het eerste jaar van de Green Deal gratis.

Green Deal Circulair Inkopen 2.0  op mvonederland.nl

Aanmelden niet meer mogelijk

Aanmelden is niet meer mogelijk. Heeft u nog vragen over de Circulair Inkopen Academie? Mail dan naar Take Padding van PIANOo.

Statusbericht

Sorry, dit formulier is gesloten. Geen nieuwe inzendingen meer mogelijk.