Studiemiddag Anders aanbesteden en contracteren van geïntegreerde bouwprojecten

| Bron: IBR  

Een van de kenmerken van geïntegreerde bouwprojecten (bijvoorbeeld D&B en DBM) is dat de opdrachtgever en de ontwerpende bouwer contracteren op een moment waarop er nog veel onzekerheden bestaan. Dit heeft de afgelopen jaren op verschillende projecten geleid tot zowel negatieve ervaringen (vechtcontracten, faalkosten, vertraging) als tot concrete uitdagingen (qua techniek, maar ook betreffende stakeholders en planning).

Ook is bij opdrachtgevers de behoeft e toegenomen om tijdens de ontwerp- en uitvoeringfase niet volledig aan de zijlijn te staan, maar inspraak op het ontwerp- en bouwproces te behouden. Als gevolg van al deze ontwikkelingen is bovendien de aandacht voor een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer sterk toegenomen (denk hierbij aan de Marktvisie). Om in deze uitdagingen en behoeft en te voorzien, zijn de afgelopen jaren tal van oplossingsrichtingen voorgesteld en worden ook nieuwe oplossingsrichtingen verkend.

Doel

Het doel van de bijeenkomst is om al deze oplossingsrichtingen nader toe te lichten, te laten zien hoe zij zich tot elkaar verhouden, wat hun relatieve voor- en nadelen zijn, welke prikkels ervan uit gaan, en hoe zij binnen de kaders van het aanbestedings- en bouwcontractenrecht concreet vorm zouden kunnen krijgen. In het bijzonder zal daarbij worden ingegaan op de volgende oplossingsrichtingen: het ‘gewone’ bouwteam, het ‘bouwteam UAV-GC’ (Bouwgenootschap 2019), voorstellen die zijn gedaan tot herziening van de UAV-GC, het ‘twee-fasen-proces’ (Toekomstige Opgave Rijkswaterstaat) en de projectalliantie.

Programma

  • 13.00 - 13.30 uur ontvangst
  • 13.30 - 14.15 uur inleiding prof. mr. C.E.C. Jansen en mr. A.M.B. Chao over de aanleiding en noodzaak tot nieuwe (of herziening van bestaande) oplossingsrichtingen: observaties, Marktvisie en Toekomstige Opgave Rijkswaterstaat
  • 14.15 - 15.00 uur inleiding mr. A.M.B. Chao en prof. mr. C.E.C. Jansen over oplossingsrichtingen: introductie, algemene toelichting, schets van diverse oplossingsrichtingen op hoofdlijnen, contractkeuze, vragen die opkomen
  • 15.00 - 15.15 uur pauze
  • 15.15 - 16.30 uur inleiding mr. A.M.B. Chao over het ‘gewone’ bouwteam & bouwteam UAV-GC: introductie, toelichting, voor- en nadelen, prikkels, praktische suggesties
  • 16:30 - 17.30 uur inleiding prof. mr. C.E.C. Jansen over de andere oplossingsrichtingen: herziening UAV-GC, project alliantie, twee-fasen-proces: toelichting, voor- en nadelen, prikkels, praktische suggesties
  • 17.30 - 17.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Datum, locatie en kosten

Datum: 19 maart 2020 van 13.30 tot 17.45 uur
Locatie: BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
Kosten: 425,00 euro exclusief btw inclusief digitaal studiemateriaal. Papieren exemplaar studiemateriaal prijs 35,00 euro exclusief btw

Meer informatie en aanmelden

Anders aanbesteden en contracteren van geïntegreerde bouwprojecten  op ibr.nl