Studiemiddag Klimaatverandering en aanbestedingsrecht

| Bron: IBR  

De Aanbestedingswet 2012 bevat diverse mogelijkheden om duurzaamheidsdoelstellingen in aanbestedingen te integreren. Tegelijkertijd ervaren inschrijvers en aanbesteders nogal wat juridische uitdagingen bij het doorlopen van een aanbesteding voor een circulair of duurzaam project. Er komen bijvoorbeeld vragen op over de manier waarop circulariteit of duurzaamheid moet worden gedefinieerd, welke minimumeisen hieraan kunnen worden gesteld, hoe duurzaamheidsaspecten kwalitatief op meerwaarde kunnen worden beoordeeld en hoe de levenscycluskosten van een product of werk een rol kunnen spelen bij de gunningscriteria. In de bijeenkomst komen al deze onderwerpen aan bod.

Verder wordt aandacht besteed aan innovatieve aanbestedingsprocedures en contractvoorwaarden, met meer ruimte voor klimaataspecten. Deze bijeenkomst is interessant voor zowel inschrijvers als aanbesteders die hiermee worstelen en die de kansen om zich binnen aanbestedingen op duurzaamheid en circulariteit te onderscheiden beter willen benutten.

Voor wie?

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Kosten

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal.

Meer informatie en aanmelden

Studiemiddag Klimaatverandering en aanbestedingsrecht  op ibr.nl.