Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

| Bron: CROW  

Met de groei van het gebruik van geïntegreerde contractvormen (veelal gebaseerd op de UAV-GC 2005) is er steeds meer afstand ontstaan tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de ontwerp- en realisatiefase. Systeemgerichte Contractbeheersing helpt deze afstand te overbruggen en is een methodiek van contractbeheersing waarmee u als opdrachtgever beter zicht krijgt op de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer op de producten die hij (aan u) levert.

Voor wie?

Deze cursus is gericht op opdrachtgevers en adviseurs die een rol spelen bij de kwaliteitsborging van civieltechnische / infrastructurele projecten, zowel in de uitvoeringsfase als de voorbereidingsfase. Denk daarbij aan functies of rollen als projectleiders, contract- en projectmanagers, managers projectbeheersing, omgevings- en risicomanagers, technisch managers en kwaliteitsfunctionarissen.

Voor een goede aansluiting bij het kennisniveau van deze cursus is essentieel dat u al de nodige ervaring heeft met geïntegreerde contracten, al dan niet ondersteund door cursussen over de UAV-GC 2005 en functioneel specificeren.

Wat leert u?

  • Basiskennis over SCB, de actuele ontwikkelingen en de wijze van toepassing van SCB bij geïntegreerde contractvormen
  • De wijze waarop contractbeheersing door opdrachtgever en opdrachtnemer binnen SCB ingericht dient te worden
  • Hoe een beheersstrategie vastgelegd wordt in een contractbeheersplan
  • Het evalueren en toetsen van de producten, processen en systemen van de opdrachtnemer op basis van een toetsplanning
  • De ervaringen van het toepassen van SCB in de praktijk van de decentrale (gemeentelijke) overheid
  • Inzicht in de rollen en taken binnen SCB en de relatie met houding en gedrag van de opdrachtgever

Programma

SCB betekent voor de praktijk van opdrachtgevers en adviseurs een enorme slag in enerzijds leren loslaten, en anderzijds veel planmatiger en op basis van een contractbeheersingsfilosofie auditen en toetsen. De opdrachtnemer is namelijk zélf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk én moet daarbij transparant zijn over zowel proces als resultaat. Zijn ontwerp en de bouwprocessen moet hij daarom aantoonbaar beheersen.

Kennis praktisch leren toepassen

Deze cursus is gericht op de overdracht van kennis (wat is SCB?) én op de wijze waarop die kennis praktisch door u zelf kan worden toegepast. Leren doe je niet door alleen te luisteren. Onze werkwijze bestaat daarom uit een mix van leervormen, bedoeld om u actief te betrekken bij het denken en werken volgens SCB: de docenten reiken kennis en theorie aan, de docenten brengen praktijkervaringen en voorbeelden in (van cases tot concrete documenten) en er is interactie met de deelnemers in de vorm van vraag en antwoord maar ook diverse oefeningen.

De oefeningen waarbij u actief wordt betrokken, zijn: rollenspel met feedback vanuit de groep, formuleren van persoonlijke doelstellingen (inclusief toets resultaat aan doelstellingen aan eind van de cursus) en het formuleren van persoonlijke acties na afloop van de cursus.

Locatie

Van der Valk Hotel Veenendaal

Kosten

€ 1.100 exclusief btw.

Meer informatie en aanmelden

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)  op crow.nl.