In 2018 het eerste circulaire fietspad en viaduct: “Flink wat haken en ogen bij circulair inkopen”

02-01-2019 | Bron: Cobouw  

Circulair inkopen is binnen een paar jaar de norm, in principe. Want met 150 definities is het nog erg lastig om te bepalen wanneer een bouwproject nu circulair is. Juristen, technici en ingenieurs peinzen nog over een eenduidige rekenmethode. In 2018 zijn zowel het eerste circulaire fietspad als het eerste circulaire viaduct gebouwd. Het begin is er, maar het moet meer en beter.

Advocaat Daan Versteeg van Rozemond Advocaten schreef mee aan het preadvies over circulair bouwen van de Vereniging voor Bouwrecht. Versteeg ziet nog flink wat haken en ogen op het gebied van wet- en regelgeving. De eerste circulaire infra-projecten zijn dit jaar opgeleverd, maar het tempo moet fors omhoog. Hij licht toe welke rol het aanbestedingsrecht daarin kan spelen.

Levenscycluskosten

Wat is het voordeel van gunnen op basis van levenscycluskosten? “Bij gunning op levenscycluskosten kijk je niet alleen naar de aanneemsom, maar naar de kosten van een werk in al zijn levensfasen. Daarbij wordt ook gelet op  gebruikskosten en de verwijderingskosten. Die laatste zijn bij een circulair werk geen kosten, maar juist restwaarde vanwege de herbruikbaarheid. Voorts moet je ook de kosten van de externe milieueffecten van het werk in al zijn levensstadia meenemen. Zo voorkom je dat lage kosten niet worden gerealiseerd door middel van een zware milieubelasting, zoals met niet duurzame – en dus niet circulaire – grondstoffen.”

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op Cobouw.nl (alleen voor abonnees). 

Meer informatie

Factsheet: Levenscycluskosten als gunningscriterium 
KoopWijsPrijs 2018