5 innovatiecompetities naar aanleiding van COVID-19

20-11-2020 | Bron: PIANOo

In juni 2020 nodigde de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aanbestedende diensten uit om voorstellen voor een innovatiecompetitie in te dienen. Voorstellen die bijdragen aan het verhelpen of verlichten van de coronacrisis of aansluiten bij de Kennis- en Innovatieagenda's 2020-2023. Vijf voorstellen zijn inmiddels gehonoreerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt SBIR-trajecten voor duurzame protectiematerialen, nieuwe technologieën, veilig binnensporten en veilige bezoeken van sportevenementen.

3 miljoen en uitvoeringscapaciteit

Voor het goed blijven vervullen van de overheidstaken en het verhelpen en/of verlichten van de gevolgen van de coronacrisis, zijn innovatieve oplossingen van het bedrijfsleven noodzakelijk. EZK stelt daarom 3 miljoen euro, expertise en uitvoeringscapaciteit bij RVO beschikbaar voor innovatiecompetities, zoals Small Business Innovation & Research (SBIR) en Innovatiepartnerschap. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven kunnen hiermee opdrachten verstrekken voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor vraagstukken, waarvoor nog geen diensten of producten op de markt beschikbaar zijn. Vijf voorstellen zijn inmiddels gehonoreerd, over 3 voorstellen is RVO nog in gesprek met aanbestedende diensten.

Duurzame protectiematerialen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start 2 SBIR’s. Een voor de ontwikkeling van duurzame isolatiejassen voor de zorg en een voor duurzame mondmaskers voor de zorg. Doel van de SBIR’s is het ontwikkelen van duurzame protectiemiddelen die boven alles voldoen aan het aspect leveringszekerheid. VWS daagt de markt uit om met voorstellen voor duurzame producten of product/dienst-combinaties te komen. Op de oproep voor isolatiejassen  kunnen ondernemers al inschrijven, die voor mondmaskers wordt dit jaar nog gepubliceerd.

Nieuwe technologieën: inclusie en een leven lang leren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) deed een SBIR-oproep voor toepassing van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en/of blockchain bij vraagstukken gericht op inclusie en empowerment of een leven lang leren en ontwikkelen . De coronapandemie versnelt de digitale transformatie, waardoor digitale vaardigheden steeds belangrijker worden. Op de SBIR-oproep ontving BZK 68 voorstellen. 19 voorstellen zijn geselecteerd voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek.

Veilig en toegankelijk sporten

ZonMW vroeg ondernemers om met innovatieve ideeën te komen die bijdragen aan veilig binnensporten en veilig bezoeken van sportevenementen in tijden van COVID-19. Hiervoor deed ze 2 SBIR-oproepen: de SBIR Sportevenementen  en de SBIR Sportaccommodaties . ZonMW maakt binnenkort bekend welke partijen een opdracht krijgen voor het maken een prototype. De prototypes worden in maart 2021 gedemonstreerd.