5 jaar decentralisatie en inkoop in het sociaal domein; wat gaat goed en wat kan beter?

16-01-2020 | Bron: PIANOo

In 2019 waren gemeenten 5 jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe inzichten opgedaan bij het uitvoeren van deze relatief nieuwe taken.

Voor welke vorm van inkoop ook wordt gekozen, het is belangrijk als gemeente te weten waar naar toe te willen en hoe het sociaal domein in te willen richten.

Met aanbesteden sturen op partnerschap

Aanbesteden biedt ruimte om in de voorfase keuzes te maken en een goede samenwerking op te starten tussen gemeente en zorgaanbieder. Hierdoor kan er een partnerschap ontstaan met zorgaanbieders, tussen zorgaanbieders onderling en tussen inwoners en hun hulpverleners.

Inzichten

Vanuit het perspectief van brancheorganisaties delen René Verkuylen (bestuurder DOCK) en Peter de Visser (directeur Incluzio) hun blik op bijna vijf jaar decentralisatie en inkoop in het sociaal domein. Plus tips voor gemeenten. O.a. “...focus meer op de inhoud, doe dat breed, ook met alle burgers en cliënten die daar belang bij hebben en doe dat vooral met een meerjarig perspectief”..

Wegwijzer inkoop sociaal domein

Ook aan de slag met inkopen in het sociaal domein? De ‘Wegwijzer inkoop sociaal domein’ laat u zien waar u aan moet denken bij het vormgeven van sociaal domein opdrachten die u gaat aanbesteden. U wordt stapsgewijs langs de belangrijkste aandachtspunten geleid.