Aanbesteders: verleng alle termijnen in aanbestedingsprocedures ruimhartig

17-03-2020 | Bron: Kennedy Van der Laan  

Vrij abrupt komt Nederland tot stilstand door de aanvullende maatregelen die op 15 maart 2020 door het kabinet zijn genomen teneinde het coronavirus een halt toe te roepen. Deze maatregelen hebben ook direct effect op lopende aanbestedingen en noodzaken alle aanbestedende diensten en private aanbesteders om hier rekening mee te houden.

Om voor alle deelnemers aan aanbestedingen een gelijk speelveld te creëren kent het aanbestedingsrecht veel termijnen. Die termijnen hebben als belangrijkste doel om de inschrijvers voldoende tijd te geven om een serieuze en passende inschrijving in te kunnen dienen, zodat aanbesteders zoveel mogelijk bruikbare inschrijvingen krijgen. De termijnen in de Aanbestedingswet 2012 zijn minimumtermijnen en aanbesteders kunnen langere termijnen hanteren. Ook de rechtsbescherming bij aanbestedingen kent fatale (minimum)termijnen.

Tot 6 april 2020 zit de economie van Nederland redelijk op slot. In deze komende 3 weken zullen er termijnen in lopende aanbestedingen gaan verstrijken. Dat kunnen verschillende termijnen zijn. Kennedy Van der Laan geeft een paar willekeurige voorbeelden.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op kvdl.nl.