Aanbestedingen wederom pijnpunt bij gemeenten

30-10-2019 | Bron: Accountant  

86 procent van de 380 gemeenten heeft over verslagjaar 2018 een goedkeurend oordeel voor rechtmatigheid gekregen. Dat is 1 procentpunt minder dan over 2017. Bij de gemeenten die geen goedkeurend rechtmatigheidsoordeel kregen was dat net als in het jaar daarvoor met name te wijten aan fouten bij (Europese) aanbestedingen. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Het percentage gemeenten dat vanwege het niet naleven van aanbestedingsregels een anders dan goedkeurende verklaring kreeg steeg in 2018 naar 11 procent. Een jaar eerder was dat 8 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet volgen van een Europese aanbestedingsprocedure in situaties waarbij dat wel moet, of onrechtmatige verlenging van bestaande contracten. Het 'sociaal domein' is juist minder vaak de (hoofd-)oorzaak van een niet-goedkeurend oordeel (2 procent).

Aanbestedingen

Aangezien aanbestedingen inmiddels de belangrijkste oorzaak zijn van niet-goedkeurende verklaringen wil Ollongren ook regiobijeenkomsten gaan organiseren over dit onderwerp. Daarnaast brengt de NBA dit jaar een publieke managementletter uit over aanbestedingen. Begin dit jaar heeft de Sectorcommissie Decentrale Overheden (SDO) van de beroepsorganisatie al een notitie over controle van aanbestedingsrechtmatigheid uitgebracht. Ook de gezamenlijke commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) zal aandacht schenken aan dit onderwerp, aldus de minister.

 

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op accountant.nl.