Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 52

03-01-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Clausule tot uitbreiding van de raamovereenkomst naar andere aanbestedende diensten

Het verzoek tot een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van twee beroepen, die door de verwijzende rechter zijn gevoegd, tussen de Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Italiaanse mededingingsautoriteit; hierna: AGCM” respectievelijk Coopservice Soc. coop. Arl en de ASST Valcamonica over de beslissing van laatstgenoemde om zich aan te sluiten bij de overeenkomst voor behandeling, inzameling en verwerking van afval, die in 2012 werd gesloten door ASST del Garda met ATE Markas). (HvJEU 19 december 2018, nr. C-216/17, ECLI:EU:C:2018:1034)
Samenvatting: Clausule tot uitbreiding van de raamovereenkomst naar andere aanbestedende diensten

Concessie kansspelen

De Consiglio di Stato (hoogste bestuursrechter, Italië) heeft het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over drie vragen. Met zijn drie vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de nationale wettelijke regeling die aan de orde is in het hoofdgeding, en bepaalde voorschriften van de uitvoeringsbesluiten daarvan verenigbaar zijn met de artikelen 49 en 56 VWEU, met de beginselen van non-discriminatie, transparantie en evenredigheid en met de bepalingen van richtlijn 2014/23. (HvJEU 19 december 2018, C-375/17, ECLI:EU:C:2018:1026)
Samenvatting: Concessie kansspelen

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie