Advies Europese Commissie hoe innovatieve oplossingen in te kopen

16-05-2018 | Bron: Europese Commissie  

Op 15 mei presenteerde de Europese Commissie nieuwe richtsnoeren voor het inkopen van innovatieve oplossingen. Dit in het kader van de vernieuwde agenda voor onderzoek en innovatie, gepresenteerd voor een vergadering in Sofia. Met deze richtsnoeren wil de Europese Commissie overheden aanmoedigen overheidsinkoop strategisch te benaderen en zo innovatie te stimuleren.

"Europese overheden geven bijna 14% van het bruto nationaal product uit aan overheidsopdrachten. Als dit strategisch wordt ingezet richting innovatieve oplossingen, kan overheidsinkoop bijdragen aan betere en duurzamere publieke dienstverlening en economische en maatschappelijke doelen realiseren. Het biedt een voedingsbodem voor innovatieve start-ups. We staan lidstaten bij die voor deze benadering kiezen", zei commissaris Elżbieta Bieńkowska, interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf.

Realiseren gemeenschappelijke doelstellingen

De keuze om overheidsinkoop strategischer te benaderen is aan de lidstaten, maar het is een krachtige aanpak voor het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen, zoals op het gebied van onderzoek en innovatie. De aanbestedingsrichtlijnen zijn in 2014 gemoderniseerd. De Commissie heeft in oktober 2017 voorgesteld om overheidsinkoop efficiënter en op een moderne en duurzame manier te organiseren.

Inspiratie voor overheden

De gepubliceerde richtsnoeren vult deze inspanningen aan. Het bevat praktijkvoorbeelden voor het verminderen van administratieve lasten, gebruik van selectiecriteria, het mobiliseren van innovatiemakelaars en het ontwerpen van mkb-vriendelijke betalingsschema. Allen bedoeld om innovatieve bedrijven aan te trekken voor overheidsopdrachten. Flexibelere aanbestedingsprocedures gericht op innovatie (als concurrentiegerichte dialoog, prijsvragen of innovatiepartnerschappen) zijn gebundeld in deze toolbox om overheden te inspireren.

Lees het volledige artikel  op ec.europe.eu (Engels).

Meer informatie:
Guidance on Innovation Procurement
Dossier: Innovatiegericht inkopen