Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

In de afgelopen weken heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) 5 nieuwe adviezen gepubliceerd. De adviezen hebben onder meer betrekking op het gebruik van een levenscyclusanalyse als een nader gunningscriterium in het kader van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding, bekendmaking van de nadere gunningscriteria in de Nota van Inlichtingen, de deugdelijkheid van de grond voor het intrekken van een aanbesteding en de vraag of een verzoek tot deelneming terecht als ongeldig terzijde is gelegd.

Levenscyclusanalyse als een nader gunningscriterium

In Advies 472 wordt een klacht met betrekking tot het door de aanbesteder gehanteerde nadere kwalitatieve gunningscriterium Levenscyclusanalyse (LCA) behandeld. Aan het eind van het advies heeft de Commissie een uitgebreide aanbeveling opgenomen voor het gebruik van een levenscyclusanalyse als een nader gunningscriterium in het kader van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding.

Advies 472  op commissievanaanbestedingsexperts.nl

Bekendmaking van de nadere gunningscriteria in de NvI

In Advies 482 beantwoordt de Commissie de vraag of de aanbesteder de nadere gunningscriteria in de NvI bekend mocht maken of dat hij verplicht is deze bekend te maken in de aankondiging van de opdracht.

Advies 482  op commissievanaanbestedingsexperts.nl

Deugdelijke grond intrekken van de aanbesteding?

In Advies 485 beoordeelt de Commissie of het feit dat in het bestek – onder vermelding van de woorden “of gelijkwaardig” – is verwezen naar merken, terwijl een functionele omschrijving van de opdracht ook mogelijk was, een deugdelijke grond is voor het intrekken van de aanbesteding. Ten aanzien van de verzochte tenderkostenvergoeding oordeelt de Commissie dat de vraag of, en zo ja in welke mate, de aanbesteder in een geval als het onderhavige een vergoedingsplicht jegens de ondernemer heeft, zich niet leent voor beantwoording door de Commissie.

 Advies 485  op commissievanaanbestedingsexperts.nl

Verzoek tot deelneming als ongeldig terzijde gelegd?

In Adviezen 494 en 501 beantwoordt de Commissie de vraag of de verzoeken tot deelneming van de ondernemers terecht als ongeldig terzijde zijn gelegd of dat zij in de gelegenheid gesteld moesten worden om de verzoeken tot deelneming te herstellen.

Advies 494  op commissievanaanbestedingsexperts.nl 
Advies 501  op commissievanaanbestedingsexperts.nl