Aftrap pilot verantwoord inkopen natuursteen

04-01-2018 | Bron: PIANOo

Op 7 december 2017 vond de eerste kennissessie plaats over internationale sociale voorwaarden bij de inkoop van natuursteen. Deze kennissessies vormen de aftrap van een drietal pilots bij het imvo-convenant natuursteen, die vanuit de SER worden georganiseerd.

Het doel van de pilots is overheden te ondersteunen wanneer zij bij de inkoop van natuursteen rekening willen houden met mogelijke mensenrechtenschendingen in de productieketen. Lessen die in het kader van deze pilots getrokken worden, zullen daarna ook in andere sectoren kunnen worden toegepast.

In deze eerste kennissessie verzorgde Myrthe Vogel, werkzaam bij PIANOo en promovenda bij de VU op het gebied van internationale sociale voorwaarden (ISV), een presentatie over de mogelijkheden die het aanbestedingsrecht biedt om via inkoop te sturen op ISV. Op basis hiervan, gingen de circa 30 deelnemers vanuit onder meer gemeenten en andere overheden, NGO's en het Aanbestedingsinstituut in kleine groepen in gesprek over concrete stappen en belemmeringen in de praktijk.

Op 1 februari 2018 zal de tweede kennissessie plaatsvinden. PIANOo verzorgt dan een presentatie over de concrete mogelijkheden die u als aanbestedende dienst heeft om ISV ook in de contractfase te verankeren. Belangrijke hulpmiddelen in dat kader zijn de standaard bestekteksten en de due diligence-handreiking.

Volledige verslag: Verslag Kennissessie IMVO-pilots natuursteen - 7 december 2017

Meer informatie
IMVO-convenanten  op internationalrbc.org
Dossier: Internationale sociale voorwaarden
Handreiking: Handreiking due diligence voor bedrijven
Bestekteksten: Bestekteksten Internationale Sociale Voorwaarden