Amsterdam wil meer hergebruik van oud textiel

05-06-2019 | Bron: Gemeente Amsterdam  

Er komt steeds meer textiel op de markt dat slecht herbruikbaar is: we dragen kleding steeds korter en een goede recycling staat nog in de kinderschoenen. Daarom heeft het college van B en W nieuwe richtlijnen vastgesteld voor de verwerking, sortering en inzameling van afgedankt huishoudelijk textiel. Amsterdam wil zo bijdragen aan een circulaire en klimaatvriendelijker textielketen.

In Amsterdam is de afgelopen jaren al fors meer textiel apart ingezameld (in 2018 bijvoorbeeld circa 3 miljoen kilo), maar per saldo belandt het merendeel nog bij het restafval (circa 11 miljoen kilo). De gemeente Amsterdam gaat daarom via marktconsultatie en aanbesteding oplossingen uitvragen om te komen tot een inzameling waarmee méér textiel ingezameld wordt, een goede sortering (liefst in Nederland), duurzame verwerking en hoogwaardige recycling.

Circulair

Wethouder Marieke van Doorninck (Circulaire Economie): ”Het maken van kleding en ander textiel drukt zwaar op mens en milieu. Denk alleen al aan de slechte arbeidsomstandigheden, de verontreiniging van het water en de CO2 uitstoot. Om daar verandering in aan te brengen moeten we gebruikt textiel niet langer als afval zien en de textielketen circulair maken. Nu hebben nog te weinig zicht en grip op waar het in Amsterdam ingezamelde textiel heen gaat en hoe het, als het niet verkocht wordt, verwerkt wordt. Mijn streven is een zo duurzaam mogelijke verwerking die bijdraagt aan vernieuwing en innovatie op het gebied van recycling, het maken van nieuwe garens en nieuwe producten. Zo ontstaan kansen voor (sociale) ondernemers in de regio of elders in Nederland in de maak- en recycle industrie. Zo nemen we ook verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we geen afval en milieudruk exporteren naar regio’s buiten Nederland.”

Lees het volledige artikel  op amsterdam.nl.