Beantwoording Kamervragen weren buitenlandse partijen bij overheidsaanbestedingen

23-06-2020 | Bron: Rijksoverheid  

Staatssecretaris Keijzer en minister Kaag beantwoorden vragen over de berichten dat de VS van plan is uit het WTO-onderdeel te stappen en dat Chinese bussen bij aanbestedingen niet kunnen worden geweerd. De vragen en antwoorden gaan onder meer over het feit dat Nederlandse – en andere Europese – aanbestedende diensten geen inschrijvingen hoeven toe te laten uit landen die niet zijn aangesloten bij de Government Procurement Agreement (GPA) en/of waarmee de Europese Unie (EU) geen bilaterale handelsovereenkomst heeft gesloten waarin afspraken over toegang tot de markt voor overheidsopdrachten zijn gemaakt.

China is geen partij bij de GPA, noch heeft de EU een bilateraal handelsakkoord met China. Om die reden kunnen inschrijvers uit China worden geweerd. Het is voor speciale-sectorbedrijven in de zin van de Aanbestedingswet 2012 daarnaast mogelijk om een inschrijving op een opdracht voor leveringen af te wijzen indien het aandeel van de uit dergelijke derde landen afkomstige goederen meer dan 50 procent uitmaakt van de totale waarde van de goederen waarop deze inschrijving betrekking heeft.

Private transacties

In de gevallen van Overijssel, Gelderland en Flevoland, respectievelijk van NoordHolland, ging het niet om aanbestedingen van bussen maar om verleningen van openbaarvervoersconcessies. In Overijssel, Gelderland en Flevoland was de winnende inschrijver Keolis, een Nederlandse vervoersmaatschappij (in eigendom van Keolis SA in Frankrijk). In Noord-Holland was dat Connexxion, eveneens een Nederlandse vervoersmaatschappij. Deze vervoersmaatschappijen hebben vervolgens bussen aangekocht middels een private transactie. Het was voor de concessieverleners niet mogelijk om de vervoersbedrijven de verplichting op te leggen om bussen uit de EU te betrekken.

Lees alle vragen en antwoorden  op rijksoverheid.nl.