Beter Aanbesteden: Handreiking Betere communicatie bij aanbestedingen

23-08-2019 | Bron: Bouwend Nederland  

In het kader van actie 19 (het aandacht vragen voor planning, termijnen en kwaliteit van beantwoording) uit de Actieagenda Beter Aanbesteden heeft Bouwend Nederland een handreiking opgesteld voor aanbestedende diensten en ondernemers met praktische tips voor betere communicatie onderling.

De publicatie 'Betere communicatie bij aanbestedingen' geeft 10 praktische tips voor aanbestedende diensten en ondernemers:

 • Neem de tijd
  Plan uitloop in, vraag extra tijd als dat nodig is.
 • Ga direct aan de slag
  Met vragen stellen/beantwoorden over de procedure.
 • Hanteer proportionele voorwaarden
  Stel aanpassingen voor als voorwaarden problemen geven.
 • Stel duidelijke vragen
  Om goede antwoorden te krijgen.
 • Geef informatieve antwoorden
  Waarschuw als een gegeven antwoord niet voldoet.
 • Ga met elkaar in gesprek
  Benut de meerwaarde van mondeling communiceren.
 • Durf vragen op de valreep te stellen
  Neem late signalen serieus, ze kunnen relevant zijn.
 • Houd je kaarten niet tegen de borst
  Vragen/informatie achterhouden is niet de beste strategie.
 • Probeer klachten samen op te lossen
  Met overleg bereik je meer dan een juridisch traject.
 • Evalueer de aanbesteding
  Leer wat de volgende keer beter kan

De tips beschrijven de inzichten die zijn opgedaan in twee workshops waarin aanbestedende diensten en ondernemers van stoel wisselden. De kernboodschap is dat zorgvuldige communicatie betere aanbiedingen oplevert en een goede samenwerking bij de uitvoering van de opdracht.

Handreiking

Handreiking Betere communicatie bij aanbestedingen

Lees het artikel  op bouwendnederland.nl.

Meer informatie