Bijstelling weekcijfers en trends aantal nieuwe aanbestedingen

25-06-2020 | Bron: PIANOo

Vanaf week 13 heeft PIANOo wekelijks actuele cijfers gepubliceerd om een beeld te krijgen van het effect van de coronamaatregelen op nieuwe en lopende aanbestedingen. Op 25 juni heeft PIANOo de weekcijfers voor het aantal nieuwe aanbestedingen bijgesteld, waarmee een beter beeld wordt gegeven van de nieuwe opdrachten per week. Dit heeft met name invloed op de trends voor nieuwe opdrachten voor leveringen.

Bijstelling weekcijfers nieuwe aanbestedingen

In de weektotalen die PIANOo tot week 25 publiceerde, waren ook aanbestedingen opgenomen waarvan alleen de gunning op TenderNed  gepubliceerd worden. Hoewel dit gebruikelijk is voor het vaststellen van het totaal aantal aanbestedingen op jaarbasis, geeft deze rekenmethode een vertekend beeld van het aantal nieuwe opdrachten in een week. Daarom heeft PIANOo de weekcijfers en het weekgemiddelde 2019 voor nieuwe aanbestedingen bijgesteld. De aantallen voor rectificaties en gunningen zijn ongewijzigd.

Wat betekent de bijstelling van de cijfers voor de analyse?

De cijfers en gemiddelden voor nieuwe opdrachten per week zijn naar beneden bijgesteld, maar de trends blijven grotendeels gelijk. Eerder zagen we dat het aantal nieuwe aanbestedingen per week sinds de coronamaatregelen rond het gemiddelde schommelde en sinds week 17 onder het gemiddelde zakte. Met de bijgestelde cijfers schommelt het aantal nieuwe aanbestedingen sinds net voor de verscherpte coronamaatregelen rond het gemiddelde (105 per week in 2019), maar de schommelingen zijn wat grilliger en de dalingen wat minder groot.

Aantal nieuwe opdrachten voor leveringen bovengemiddeld

Alleen voor het aantal nieuwe aanbestedingen voor leveringen levert de bijstelling een ander beeld op. Het aantal nieuwe aanbestedingen ligt met een enkele uitzondering steeds boven het weekgemiddelde, in tegenstelling tot eerdere analyse waarin de aanbestedingen steeds onder het gemiddelde van 2019 lagen.

Grafiek nieuwe aanbestedingen

Oude en nieuwe grafiek

 


Grafiek nieuwe aanbestedingen Leveringen

Oude en nieuwe grafiek leveringen