Bomen groeien niet tot in de hemel

16-08-2019 | Bron: Binnenlands Bestuur  

Wat is dat toch met die duurzame bomen? Waarom is het zo lastig om bomen met een duurzaamheidskeurmerk zoals Groenkeur of SKAL verkocht te krijgen? Ruim 165 overheidsorganen, van ministeries, provincies, gemeentes, waterschappen tot maatschappelijke instellingen, hebben het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen ondertekend. Toch blijft de vraag achter bij het groeiende aanbod.

Maatschappelijk verantwoord inkopen vraagt visie en vooruitdenken. Op dat laatste punt gaat het vaak fout. De visie is aanwezig en in het beleid ligt alles keurig vast, maar op het moment dat de boom geleverd moet worden, tellen voornamelijk de prijs, het uiterlijk en de soort en niet meer het inkoopbeleid. Dat is erg zuur voor de kwekers die jaren geïnvesteerd hebben in de voorbereiding en opkweek van duurzame bomen.

Vooruitdenken

Om de vicieuze cirkel te doorbreken, is planning nodig, liefst een aantal jaren vooruitdenken. Wat gaat er gebeuren? Welke werkzaamheden komen op ons af en hoe past groen daar dan in? Met de nieuwe systematiek 'iampro' van CROW is een goede planning mogelijk. Aan het openmaken van straten voor herinrichting en rioleringswerkzaamheden gaat een jarenlange planning vooraf. Door vanaf het begin groen en bomen mee te nemen, kan er al vroegtijdig met een kweker geschakeld worden. Hij kan dan zorgen dat het juiste assortiment en de goede maten klaarstaan. Dan hoeft er niet op het laatste moment nog gezocht te worden naar een second best oplossing. 

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op binnenlandsbestuur.nl.

Meer informatie

Productgroep 'Groenvoorzieningen'  in de MVI-criteriatool op mvicriteria.nl.