Column: Bestuurder, maak een CO2-begroting!

15-09-2020 | Bron: PIANOo

Het is weer half september. Het koffertje is weer aan de Tweede Kamer aangeboden. Natuurlijk zal ook dit jaar verduurzaming weer volop in de spotlights staan. Zo houden we zicht op de doelen van het Klimaatakkoord. Terecht, want de ‘2030-deadline’ komt steeds dichterbij. Maar hoe zit het eigenlijk met de CO2-resultaten van de publieke sector? Haalt die zélf wel het onderste uit de kan?

Bij de meeste aanbestedingen komt CO2-uitstoot relatief laat in het inkoopproces aan bod. Vaak pas wanneer de opdrachtbeschrijving bijna helemaal uitgewerkt is. Dat komt doordat degenen die verantwoordelijk zijn voor maatschappelijk verantwoorde inkoop – de inkoopadviseurs – laat in het proces betrokken worden. Het gevolg? Inkoopadviseurs voelen zich vaak genoodzaakt de opdrachtbeschrijving terug naar de tekentafel te sturen, omdat deze anders niet voldoet aan de duurzaamheidsambities van de organisatie.

Duurzaamheidssausje

Deze gang van zaken levert frustratie op – voor alle betrokken partijen. Opdrachtgevers balen dat zij hun plannen - opgesteld met alle stakeholders - relatief laat in het proces moeten aanpassen. Ze voelen zich niet alleen op hun vingers getikt; ze hebben ook al weer andere zaken op hun volle agenda staan. Bovendien moet een inkoopproces meestal voor een bepaalde datum worden afgerond. Inkoopadviseurs voelen zich ondertussen als de scheidsrechter die de toorn van spelers over zich heen krijgt. Zo is de uitkomst vaak voor iedereen onbevredigend. De opdrachtbeschrijving wordt meestal niet integraal herzien, maar krijgt in veel gevallen nog even snel een ‘duurzaamheidssausje’. Grotere CO2-besparingen blijven liggen. Dat kan beter!

Volledige column

Bestuurder, maak een CO2-begroting!

Auteur: Floris den Boer, adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen en innovatiegericht inkopen, PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Op 14 september 2020 is dit artikel   gepubliceerd door Cobouw.