Commissariaat voor de Media volgt regels niet bij aanbestedingen

16-01-2020 | Bron: NU.nl  

Het Commissariaat voor de Media (Commissariaat) heeft jarenlang verzuimd meerdere offertes op te vragen voor aanbestedingen van boven de 50.000 euro. Hiermee overtreedt de toezichthouder de aanbestedingsregels, schrijft NRC.

Het Commissariaat kan in sommige gevallen van de eerder genoemde regel afwijken, maar alleen als voldoende wordt uitgelegd hoe die afwijkingen zijn ontstaan. In een reactie aan NRC laat het Commissariaat echter weten dat de onregelmatigheid van het gevoerde beleid "niet deugdelijk is gemotiveerd, althans dat daarvan geen schriftelijke motivering kan worden achterhaald".

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op nu.nl.

Meer informatie

Verzoek om openbaarmaking externe inhuur  op cvdm.nl