Commissie vraagt input om producten circulairder te maken

15-05-2018 | Bron: Europa decentraal  

De Europese Commissie opent de mogelijkheid om feedback te geven op de recent bekendgemaakte roadmap ‘Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy’. De periode om feedback te geven loopt tot 4 juni 2018.

Met deze roadmap wil de Europese Commissie de bijdrage van het huidige EU-beleid aan de omschakeling naar een circulaire economie voor producten analyseren. Aan de hand van deze analyse wil de Commissie beoordelen of er aanpassingen van bestaande of nieuwe wetgevingsinstrumenten nodig zijn ten aanzien van het design, gebruik en recyclen van producten om de circulaire economie te stimuleren. De roadmap vloeit onder meer voort uit de verplichtingen uit het EU Actieplan Circulaire Economie en het zevende Milieuactieprogramma.

Reden tot actie

Het probleem dat de Commissie met dit initiatief wil oplossen is dat veel hedendaagse producten niet zijn ontworpen of geproduceerd met het oog op circulariteit. Producten kunnen hierdoor niet makkelijk worden gerepareerd of vervangen en zijn (te) snel verouderd. Momenteel bestaan er al verschillende EU-beleidsinstrumenten om te bevorderen dat bij het ontwerpen, produceren en gebruiken van producten rekening wordt gehouden met de circulaire economie. Echter, de bestaande beleidsinstrumenten sluiten vanwege grote onderlinge verschillen onvoldoende op elkaar aan. Volgens de Commissie is er daarom ruimte voor verbetering, zoals ook blijkt uit recente evaluaties.

 

Lees het volledige artikel   op europadecentraal.nl.