Cornonavirus: Gezamenlijke aanbesteding EU van persoonlijke beschermingsmiddelen een succes

26-03-2020 | Bron: Europese Commissie  

De gezamenlijke aanbesteding van persoonlijke beschermingsmiddelen die door de Europese Commissie is georganiseerd in het kader van de aanpak van de coronaviruscrisis, is succesvol gebleken. Voor elk item van de aanbesteding zijn offertes ingediend en de producenten kunnen soms zelfs grotere hoeveelheden leveren dan de deelnemende lidstaten aangaven nodig te hebben.

De gezamenlijke aanbesteding heeft betrekking op maskers van type 2 en 3, handschoenen, brillen, gelaatsschermen, chirurgische maskers en overalls. Dit biedt de geruststellende garantie dat de nodige uitrusting beschikbaar is voor ziekenhuizen, professionele zorgverleners, verzorgingstehuizen en anderen die deze het hardst nodig hebben, om hen tegen het virus te beschermen en de verspreiding van het virus te beperken.

Deelname 25 lidstaten

Aan deze gezamenlijke aanbesteding nemen 25 lidstaten deel. De offertes worden momenteel geëvalueerd en de contracten worden naar verwachting in de volgende dagen ondertekend. De aanbesteding voor het grootste deel van de betrokken uitrusting werd pas een week geleden, op 17 maart, gelanceerd. Op 28 februari ging reeds een aanbesteding voor maskers van start.

Lees het volledige persbericht  op ec.europa.eu.