Coronavirus en (PIANOo-) bijeenkomsten

13-03-2020 | Bron: PIANOo

De verscherpte maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus hebben als gevolg dat alle bijeenkomsten tot 1 juni vervallen. Verder werken PIANOo medewerkers zo veel mogelijk thuis.

Onderstaande evenementen van PIANOo worden geannuleerd, verplaatst of anders ingevuld. Deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld, worden per mail geïnformeerd.

  • 19 maart: Congres Innovatiegericht Inkopen (verplaatst, naar verwachting na de zomervakantie)
  • Leergang Aanbestedingsrecht: wordt in het geheel verplaatst naar najaar 2020.
  • ISV Academie: lessen worden in ieder geval tot 1 juni online voortgezet
  • Circulair Inkopen Academie: geplande lessen gaan niet door op locatie, we kijken nu naar een alternatieve invulling.
  • PIANOo-Congres gaat niet door op 4 juni, we beraden ons op verdere consequenties

Mochten er meer bijeenkomsten geannuleerd of verplaatst worden, dan vermelden wij dat hier en in de agenda op onze site.

Bijeenkomsten in voorbereiding

Wij blijven de berichtgeving over het Coronavirus nauwlettend volgen. Voor zover mogelijk zetten wij online toepassingen in om (kleinschalige) events door te kunnen laten gaan. Voorbereidingen voor bijeenkomsten later dit jaar, gaan vooralsnog door.

Agenda pianoo.nl

Veel van de bijeenkomsten (ook van andere partijen dan PIANOo) die wij publiceren in de agenda op pianoo.nl zijn afgelast, verplaatst of vervangen door een online evenement. Waar mogelijk of bekend geven we dit aan. Check voor actuele informatie de vermelde website van de organiserende partij.