De overheid als launching customer: Wie vervult welke rol?

17-09-2019 | Bron: PIANOo

Op woensdag 25 september 2019 organiseert PIANOo een vervolgbijeenkomst over de rol van de overheid als launching customer. De overheid als launching customer zet haar inkoopkracht bewust in voor de ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen. Om vervolgens haar publieke taken efficiënter en effectiever in te vullen. Deze rol kan niemand binnen een publieke organisatie alleen invullen, maar wel samen met collega’s. Tijdens deze tweede interactieve bijeenkomst gaan we hier dieper op in; wie moeten we hierbij betrekken en welke rol vervullen zij? Zowel theorie als praktijkervaringen komen aan de orde. Vervolgens delen we elkaars ervaringen en inzichten waarmee we de bestaande theorie kunnen verrijken.

In de theorie worden vijf sleutelrollen onderscheiden voor innovatiegericht inkopen in de publieke sector. Dit zijn de bestuurder, opdrachtgever of projectleider, innovatiemanager, inkoopadviseur en uiteraard de markt als leverancier.

Programma

12:30   Inloop

13:00   Opening en inleiding door PIANOo, de sleutelrollen van het innovatieproces

We blikken terug naar de resultaten uit de eerste bijeenkomst waarin de definitie launching customer vanuit theorie en praktijk nader is verkend. Vervolgens presenteren we een overzicht van aanbevelingen uit de diverse onderzoeken en rapporten die PIANOo afgelopen jaren heeft gepubliceerd. In dit overzicht zijn alle aanbevelingen samengevat per te onderscheiden sleutelrol bij het innovatieproces in de publieke sector. Wie welke rol exact vervuld kan uiteraard bij elke organisatie anders zijn en soms zit er de nodige overlap tussen deze rollen. In dit overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen: bestuurder, opdrachtgever, innovatieadviseur, inkoopadviseur en markt.

13:30   Presentatie Provincie Zuid-Holland door Caroline Meun

De Provincie Zuid-Holland heeft een verkenning naar innovatiegericht inkopen verricht waarbij innovatie vanuit vier verschillende perspectieven beschouwd is. Mevrouw Meun zal de aanleiding en resultaten van dit onderzoek toelichten.

14:00   Presentatie door Marnix Heijsman en Bertwin Lussenburg van het innovatie team J&V

Het innovatieteam van V&J is gestart met Launching Customer als leer experiment, inclusief de inzet van start-ups en scale-ups. Zij delen de aanleiding, opzet en eerste ervaringen en ontvangen graag uw reactie hierop.

14:30   Pauze

14:45   Workshop waarin we aan de slag gaan met de elementen van voor de pauze om de generieke lessen en handvatten uit de ervaringen en het geleerde te destilleren. We willen hierbij een beeld krijgen wie welke rol vervult bij de publieke organisatie als launching customer en hoe deze met elkaar samenhangen.

17:00   Afsluiting

Verslag eerste bijeenkomst

Meer informatie en aanmelden

Vervolgbijeenkomst: De rol van de overheid als launching customer