Doe mee met Onderzoek inkoopvolume Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Significant de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het aantal en de waarde van aanbestedingen in Nederland. Ook de mkb-deelname binnen aanbestedingen wordt onderzocht. Het onderzoek omvat zowel aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. EZK gebruikt de resultaten uit het onderzoek ter ondersteuning van toekomstig beleid op aanbestedingsgebied en voor de invulling van een rapportage aan de Europese Commissie op grond van de Europese richtlijn (2014/24/EU, artikel 83 en 85). Alle EU-lidstaten rapporteren in 2021 over een aantal aspecten rondom de aanbestedingspraktijk.

Een aantal vragen gaan over het aantal en de waarde van aanbestedingen bij mkb-partijen, gevolgd door enkele vragen over de verdeling van uw aanbestedingen onder en boven de Europese drempelwaarde. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 11 december 2020.

Heeft u vragen over de enquête? Stel deze via inkoopvolumeNL@significant.nl

Uw medewerking aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.

Vragenlijst

Onderzoek inkoopvolume Nederland