Duurzaam inkopen: een parcours vol hindernissen

13-01-2021 | Bron: Facto  

Je moet duurzaamheid en duurzaam inkopen niet ervaren als een verplichting maar als een kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een betere wereld. Het moet een bewuste keuze zijn, ook intern. En vooral: het is niet jij of ik, maar jij én ik.

Duurzaam inkopen zou de norm moeten zijn of in ieder geval moeten worden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De race naar duurzaam inkopen is er een met onvoorstelbaar veel hordes. Het is topsport, een gevecht waarbij inkoper, gebruiker en producent zijn betrokken. De spelregels en doelstellingen zijn niet altijd even duidelijk en of ze nageleefd worden al evenmin.

Duurzaamheid binnen inkoop is al lang geen modewoord meer. Termen als maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en circulair inkopen komen steeds vaker terug in de wensen van organisaties. De termen zijn dan ook steeds terug te vinden in tenders en aanbestedingen.

Duurzaam inkopen: niet alleen ‘moeten'

Duurzaam inkopen, iedereen moet er wel iets mee. Dat ‘moeten’ echter maakt het juist tot een hindernisbaan. Het ‘moeten’ komt terug in allerlei wetten en richtlijnen vanuit de overheid, of het nu gaat over mensenrechten, het aandeel social return of de maximale uitstoot van CO2.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op facto.nl.