Duurzaamheid 2017 van ministerie van IenW in beeld

17-05-2018 | Bron: Rijksoverheid  

Met de aanschaf van 100 elektrische auto’s en de verhuizing naar een duurzaam kantoor, dat is verbouwd met 99,7% hergebruik van materialen, hebben we zichtbare stappen gezet in de verduurzaming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Er is verder een aanbesteding gedaan van circulair kantoormeubilair voor 100.000 werkplekken.

Over de hele linie is het ministerie van IenW duurzamer gaan opereren dan het jaar daarvoor. Het energiegebruik is gedaald en ook de CO2 uitstoot. Het rapport laat ook zien dat er nog een hele weg te gaan is om zelf volledig klimaatneutraal te zijn in 2030 en 100 procent circulair in 2050.

Het verslag geeft een beeld van onder meer het eigen energieverbruik, besparingen en de inkoop van duurzaam geproduceerde producten en diensten en maatschappelijke verantwoordelijk werkgeverschap, zoals het bieden van werkplekken aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (144). Het ministerie wil uiterlijk in 2030 volledig klimaat- en energieneutraal zijn. Dit houdt in dat zij dan evenveel energie zelf opwekken als we verbruiken en netto geen CO2 of andere broeikasgassen uitstoten. Het tussendoel voor 2020 is een CO2-uitstoot van tenminste 30% tot 40% minder dan in 2009 (het peiljaar).

 

Lees het volledige artikel  op rijksoverheid.nl.

Meer informatie:
Klimaatenveloppe: extra impuls klimaatneutraal en circulair inkopen