E-learning Samenwerking Overheid en Markt

11-04-2019 | Bron: PIANOo

PIANOo heeft een e-learning gepubliceerd voor zowel inkopende partijen als marktpartijen die ingaat in op de verschillende manieren waarop deze 2 partijen met elkaar kunnen samenwerken bij CO2-arme en circulaire inkooptrajecten.

De e-learning is een combinatie van theorie en interviews en bevat concrete voorbeelden vanuit zowel de markt als de overheid. Interessant is dat de e-learning samen met collega’s gevolgd kan worden zodat gezamenlijk stappen genomen kunnen worden. Dit maakt de e-learning een praktisch hulpmiddel naar circulair en CO2-arm inkopen.

Perspectievenmatrix

Filmfragmenten bieden inzicht in de 3 verschillende samenwerkingsperspectieven. Ook delen verschillende betrokkenen bij het inkoopproces vanuit zowel de markt als overheid hun ervaringen met aanbestedingen en de verschillende perspectieven van aanbesteden. Hierdoor wordt de kijker aan de hand meegenomen bij het invullen van een perspectievenmatrix voor hun inkooptraject.

Deze e-learning is een publicatie van het Leernetwerk Samenwerking Overheid en Markt 2018 en is opgesteld door KplusV.

E-learning Leernetwerk Samenwerking Markt en Overheid

De Leernetwerken worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen