Enquête gebruik PIANOo Forum

05-12-2018 | Bron: PIANOo

Zoals u wellicht weet heeft PIANOo naast de website een online community: het PIANOo Forum. Dit forum biedt de gelegenheid kennis en ervaringen te delen, contact te leggen/houden met vakgenoten, vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan. Al dan niet in openbare of gesloten groepen. PIANOo wil graag van inkoop- en aanbestedingsexperts horen wat hun ervaringen zijn met zakelijke online communities in het algemeen en het PIANOo Forum in het bijzonder.

Doet u mee?

Bent u werkzaam bij een aanbestedende dienst en betrokken bij inkoop en aanbesteden? Dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u deelneemt aan onze enquête. Ook als u geen gebruik maakt van PIANOo Forum of andere communities, is uw ervaring en mening voor ons relevant. Deelname aan de enquête is anoniem en kost u circa 10 minuten om in te vullen. Deelname is mogelijk tot en met 20 december 2018. 

De uitkomsten gebruiken wij om te bepalen hoe wij in de toekomst het best met het PIANOo Forum kunnen omgaan.

Deelnemen

Enquete PIANOo Forum  op surveymonkey.com.