Enquête gebruik PIANOo Forum

05-12-2018 | Bron: PIANOo

Zoals u wellicht weet heeft PIANOo naast de website een online community: het PIANOo Forum. Dit forum biedt de gelegenheid kennis en ervaringen te delen, contact te leggen/houden met vakgenoten, vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan. Al dan niet in openbare of gesloten groepen. PIANOo wil graag van inkoop- en aanbestedingsexperts horen wat hun ervaringen zijn met zakelijke online communities in het algemeen en het PIANOo Forum in het bijzonder.

Doet u mee?

Bent u werkzaam bij een aanbestedende dienst en betrokken bij inkoop en aanbesteden? Dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u deelneemt aan onze enquête. Ook als u geen gebruik maakt van PIANOo Forum of andere communities, is uw ervaring en mening voor ons relevant. Deelname aan de enquête is anoniem en kost u circa 10 minuten om in te vullen. Deelname is mogelijk tot en met 7 januari 2019. 

De uitkomsten gebruiken wij om te bepalen hoe wij in de toekomst het best met het PIANOo Forum kunnen omgaan.

Deelnemen

Enquete PIANOo Forum  op surveymonkey.com.