Enquête rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

06-02-2019 | Bron: Rijksoverheid  

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. De vraag is hoe het bestaande systeem functioneert – bijvoorbeeld of er voldoende en passende mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen aanbestedingsbeslissingen – en of het wenselijk is wijzigingen aan te brengen. De inbreng van ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen bij dit onderzoek is van groot belang.

Het onderzoek vindt plaats op verzoek van de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van signalen dat de rechtsbescherming van inschrijvers in de aanbestedingspraktijk niet naar behoren functioneert. Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen. Via de enquête willen de onderzoekers de signalen en problemen rondom rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk in kaart brengen.

Aanmelden

Heeft u ervaring in de aanbestedingspraktijk en heeft u opvattingen over de rechtsbescherming van inschrijvers? Meldt u zich dan aan via onderstaande link. Begin maart ontvangt u dan de link naar de enquête per e-mail.

Aanmelden enquête rechtsbescherming  op survey.effectiveresearch.nl.

Meer informatie

Aanvulling 14 maart 2019:
Enquête rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk nu online