Europese Commissie negeert Code Verantwoordelijk Marktgedrag

08-01-2019 | Bron: Aanbestedingscafe  

De Europese Commissie (EC) heeft voor de Joint Research Centre in Petten een aanbesteding voor schoonmaakdienstverlening gegund met ‘laagste prijs’ als enig gunningscriterium. Dat is tegen het zere been van de commissie Code Verantwoordelijk Martkgedrag, dat benadrukt dat inschrijvers gevraagd hebben om het gunningscriterium om te zetten naar ‘prijs en kwaliteit.’   

Daarop heeft ook de Codecommissie de EC op andere gedachten proberen te brengen. Dat is niet gelukt, waardoor de Codecommissie de EC nu een 'gele kaart' heeft gegeven.

De EC stelt dat het Joint Research Centre in Petten gebonden is aan Europese aanbestedingsregels, en niet aan de Nederlandse aanbestedingswet. Daarom was het niet van plan om het gunningscriterium om te zetten naar EMVI. Wel geeft de EC aan bekend te zijn met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op aanbestedingscafe.nl.

Meer informatie

Keuze gunningscriterum en opstellen (sub)gunningscriteria