Factsheet 'De ruimte van de percelenregeling' beschikbaar

10-04-2019 | Bron: PIANOo

PIANOo heeft praktijkvoorbeelden verzameld over het gebruik van de percelenregeling. De Aanbestedingswet 2012 biedt de mogelijkheid om een deel van de opdracht één op één te gunnen. Deze mogelijkheid bestaat voor opdrachten voor werken, diensten en homogene leveringen (2.18 lid 3/ 2.19 lid 3).

Voor werkenopdrachten geldt dat de het perceel niet groter is dan 1.000.000 euro (exclusief omzetbelasting). Daarnaast mag de waarde van het één op één gegunde perceel niet meer bedragen dan 20% van de totale waarde van alle percelen. Voor diensten en homogene leveringen geldt een bedrag van 80.000 euro (exclusief omzetbelasting) én eveneens het twintigprocentvereiste.

Factsheet: De ruimte van de percelenregeling