Factsheets energiedragers wegvervoer beschikbaar

13-07-2020 | Bron: Rijkswaterstaat  

De factsheets energiedragers wegvervoer zijn gepubliceerd. Heeft uw organisatie duurzame mobiliteit hoog in het vaandel staan en wilt u daarbij zelf het goede voorbeeld geven? Wilt u weten hoe schoon een auto op waterstof is vergeleken met eenzelfde model dat op benzine rijdt? Of hoeveel CO2 een LNG-truck uitstoot ten opzichte van een dieseltruck? Deze informatie vindt u de nieuwe factsheets. 

De factsheets energiedragers wegvervoer geven inzicht in de uitstoot van CO2, fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NOx) van personen- en bestelauto’s, vrachtwagens en bussen in combinatie met verschillende duurzame en conventionele energiedragers.

Meerwaarde

Een belangrijke meerwaarde van deze factsheets is, dat ze de werkelijke praktijkuitstoot weergeven, gebaseerd op emissiemetingen door TNO onder realistische praktijkomstandigheden. Deze cijfers wijken daarmee af van de formele typegoedkeuringscijfers die door de fabrikant worden opgegeven, omdat de uitstoot van emissies in de praktijk vaak hoger is.

Inhoud

Naast informatie over emissies bevatten de factsheets ook informatie over de beschikbaarheid van de verschillende voertuigen op de Nederlandse markt, actieradius en laad- of vultijd. Later dit jaar wordt dit aangevuld met informatie over de betaalbaarheid, in de vorm van een inschatting van de totale kosten van het voertuigbezit voor de eindgebruiker. 

Doel

De factsheets zijn opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De informatie is bedoeld voor inkopers bij decentrale overheden, die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van voertuigen en de milieueffecten van het gebruik van deze voertuigen willen meewegen in hun beslissing. De factsheets zijn een update van de factsheets Brandstoffen in het wegverkeer uit 2014.