Geactualiseerd kennisdossier biedt hulp bij invulling van social return

20-05-2019 | Bron: PIANOo

Overheden die aan de slag willen met social return vinden in het webdossier informatie over de verschillende toepassingsvormen, uitvoeringsaspecten en aandachtspunten om succesvol en met kennis van zaken social return te realiseren.

Publieke opdrachtgevers passen in de praktijk social return op diverse manieren toe. Het thema is volop in ontwikkeling. In het onderdeel Aan de slag van het dossier wordt enerzijds ingegaan op wat van belang is bij het opnemen van social return in de aanbesteding en bij het toepassen van social return in de praktijk anderzijds.

Social return in de aanbesteding

Binnen de Aanbestedingswet 2012 zijn er verschillende mogelijkheden om social return op te nemen in de aanbesteding. Antwoorden op vragen zoals welke dat zijn en wat een voorbehouden opdracht inhoudt, wanneer social return mogelijk is bij inkoopprocedures onder én boven de Europese aanbestedingsdrempel en hoe bepaald kan worden of de inzet van social return proportioneel is komen hier aan de orde.

Social return in de praktijk

In de praktijk worden diverse vormen van social return toegepast. Punten waarmee een organisatie rekening moet houden bij inkopen met sociale impact komen hier aan de orde zoals het vormgeven van de concrete invulling, contractmanagement en de toepassing van verschillende methoden of instrumenten.

Verder in het dossier: algemene doelstellingen, context en andere factoren die een rol spelen bij social return en verwijzingen naar praktijkvoorbeelden van invulling van social return bij overheden.

Aan de slag met social return

MVI-loket

Ook tijdens de Week van sociale impact helpen onze adviseurs u graag verder. Stel al uw vragen over social return, sociale impact en voorbehouden opdrachten via @email