Geactualiseerde Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

08-10-2019 | Bron: Europa decentraal  

Op 4 oktober 2019 heeft AKRO Consult de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd. Dit is een geactualiseerde versie van de in 2011 gepubliceerde Reiswijzer. De Reiswijzer biedt ondersteuning voor iedereen die betrokken is bij gebiedsontwikkeling – van (decentrale) overheden tot de markt. De Reiswijzer is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Bouwend Nederland.

Kenniscentrum Europa decentraal heeft een bijdrage geleverd aan de Europese juridische kaders met betrekking tot aanbesteden en staatssteun en de in de Reiswijzer genoemde voorbeelden uit de praktijk.

Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2019

De Reiswijzer heeft tot doel marktpartijen en (decentrale) overheden praktische en juridische kaders te bieden voor samenwerking in het kader van gebiedsontwikkeling. In aanvulling op de eerdere edities beschrijft de nieuwe Reiswijzer mogelijkheden met betrekking tot partnerschapsselectie en wordt er aandacht besteed aan de fase na gunning van een opdracht. De Reiswijzer streeft ernaar gebiedsontwikkeling zo eenvoudig en flexibel mogelijk te houden. Door het actualiseren van de Reiswijzer moet deze nu ook oplossingen bieden voor de bovengenoemde uitdagingen.

Lees het volledige artikel  op europadecentraal.nl

Meer informatie

Document: Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019
Dossier: Publiek Private Samenwerking