Gemeenten en de praktijk van circulaire inkoop

09-01-2020 | Bron: Duurzaam Gebouwd  

De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 73,3 miljard euro in aan werken, diensten en leveringen in. Dat moet straks zo circulair mogelijk volgens het Uitvoeringsplan Circulaire Economie 2019-2023. Van papier naar praktijk dus. Hoe gaan gemeenten aan de slag met circulaire doelen?

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst in het Uitvoeringsplan Circulaire Economie op de voorbeeldrol van het Rijk. De ambities van de centrale overheid zullen daarbij voor een belangrijk deel door gemeenten ingevuld moeten worden. Zo zet wethouder Ap Reinders (Economie en Ondernemerschap, Werk en Inkomen en Arbeidsmarktbeleid) in de gemeente Haarlemmermeer vol in op circulair: “Er zijn kengetallen vastgesteld waarop we willen sturen bij inkoop en die zijn recent bij een actualisatie van het inkoopbeleid door het college nog eens bevestigd. Om kort te gaan, komt het erop neer dat we circulair inkopen op het terrein van aanbestedingen van werken en leveringen, maar ook van diensten waar een fysieke component deel van uitmaakt.”

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op duurzaamgebouwd.nl.

Meer informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
MVI-zelfevaluatie tool