Gewijzigde Wet Bibob treedt per 1 augustus in werking

23-07-2020 | Bron: Justis  

Op 1 augustus 2020 treedt de gewijzigde Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking. Met deze wet kunnen overheden, zoals ministeries, gemeenten en provincies, de integriteit (laten) controleren van bedrijven en personen met wie zij zaken doen.

De gewijzigde Wet Bibob biedt meer mogelijkheden voor overheden om te voorkomen dat beschikkingen en andere overheidsbeslissingen kunnen misbruikt voor criminele doeleinden.

Eigen onderzoek door overheden

Overheden kunnen straks onder meer eigen onderzoek doen naar justitiële antecedenten van de personen die achter de schermen feitelijke zeggenschap hebben over de aanvrager of houder van een beschikking.

Reikwijdte

Het Bibob-onderzoek wordt uitgebreid naar alle overheidsopdrachten en beperkt het zich niet langer tot de sectoren bouw, ICT en milieu.