Gezamenlijke Brandweer Amsterdam: boost voor brandveiligheid in de haven

31-07-2019 | Bron: Brandveilig  

In juni 2019 werd in het Westelijk Havengebied van Amsterdam de eerste paal geslagen voor de kazerne van de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA). De nieuwe publiek-private brandweerorganisatie moet het brandveiligheidsniveau in de Amsterdamse haven een boost geven. Niet alleen door grotere paraatheid en taakspecialisatie in industriële brandbestrijding, maar ook doordat de GBA een partnerschap met de in het havengebied gevestigde bedrijven wil aangaan om de brandveiligheid op preventief gebied te verbeteren.

Aanrijtijden relatief lang

Door de spreiding van brandweerkazernes, die vooral zijn geconcentreerd in de stedelijke gebieden van Amsterdam en omliggende gemeenten, zijn de aanrijdtijden bij incidenten relatief lang. Ook vond de korpsleiding dat in het sterk groeiende havengebied met een complex risicoprofiel een 24/7 parate in industriële incidentscenario’s gespecialiseerde brandweerorganisatie noodzakelijk is.

Advies oplossing

Een publiek-private samenwerkingsconstructie tussen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de Port of Amsterdam en het bedrijfsleven werd in het rapport als beste oplossingsrichting geadviseerd. Aan dat organisatiemodel is de afgelopen twee jaar hard gewerkt. Momenteel wordt de organisatie ingericht en de bouw van de brandweerkazerne is gestart.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op brandveilig.com

Meer informatie

Dossier: Publiek-Private Samenwerking (PPS)