Green Deal Circulair Inkopen 2.0 open voor deelname

30-03-2018 | Bron: PIANOo

Wilt u werken aan professionalisering en opschaling van circulair inkopen? Sluit u dan aan bij de Green Deal Circulair Inkopen 2.0, die 7 juni 2018 wordt ondertekend. In de Green Deal Circulair Inkopen spreken publieke en private organisaties met elkaar af de circulaire economie aan te jagen met hun inkoopbeleid. Iedere deelnemende organisatie brengt twee pilots in. In bijeenkomsten en werkgroepen delen deelnemers en partners kennis, ervaringen, belemmeringen en successen.

Starters en gevorderden

De Green Deal Circulair Inkopen staat open voor overheden en ondernemingen, klein en groot, starters en gevorderden. Rijksoverheid, MVO Nederland, PIANOo, NEVI, Rijkswaterstaat en een aantal kennispartners ondersteunen de deelnemers. Gezamenlijk tekenen zij de Green Deal op 7 juni 2018 tijdens het PIANOo-congres.

Startende organisaties richten zich op pilots en leren circulair inkopen door het te doen. Gevorderde organisaties werken naast hun pilots aan vraagstukken rond verdieping en opschaling. In de eerste Green Deal werkten ruim 40 publieke en private organisaties aan meer dan 80 pilots. Deze kennis en ervaring wordt ook in de Green Deal 2.0 ingezet.

Green Deal Circulair Inkopen in de praktijk

  • 2 circulaire inkooptrajecten: Elke inkopende deelnemer start minimaal twee circulaire inkooptrajecten of houdt zich bezig met het opschalen van een eerder gedane pilot met circulair inkopen. De opgedane kennis en ervaring is de basis voor eigen inkoopprocessen en –strategie.
  • Themagerichte werkgroepen: Deelnemers nemen actief deel aan tenminste één themagerichte werkgroep. Er zijn verschillende themagerichte werkgroepen, zoals Bouw, Disposables, ICT, Interieur, Intern draagvlak, Ketensamenwerking, Infra/GWW en Monitoring. Dit kan wijzigen naar gelang de wensen van de deelnemers.
  • Community of Practice: Opgedane kennis en ervaringen deelt u in 4 Community of Practice bijeenkomsten per jaar met alle deelnemers aan deze Green Deal.
  • Kennispartners: De verschillende trajecten worden ondersteund door kennispartners (consultants) met veel ervaring op het gebied van circulair inkopen.

Daarnaast zetten alle deelnemers zich in om opgedane kennis en ervaring breed te delen met andere private en publieke inkopende organisaties, ook via hun eigen communicatiekanalen. Uiterlijk in 2020 zorgen de inkopende deelnemers voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in hun inkoopprocessen, -beleid en -strategie.

Aanmelden en voorwaarden Green Deal

Green Deal Circulair Inkopen 2.0

Verschil met de Circulair Inkopen Academy?
In september start PIANOo ook met een nieuwe editie van de Circulaire Inkopen Academy. De academy is een (praktijk)opleiding van 9 maanden waarbij u aan het eind beschikt over de basiskennis van alle aspecten die komen kijken bij een circulair inkooptraject. Voor organisatie die starten met circulaire inkopen is dit een uitstekende aanvulling op de Green Deal Circulair Inkopen 2.0. Voor deelnemers aan de Academy is deelname aan het eerste jaar van de Green Deal gratis.
PIANOo Circulair Inkopen Academy 2018-2019