Handreiking moet gemeenten helpen bij invoering van nieuw inburgeringsstelsel

28-11-2019 | Bron: PIANOo

Met de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel (januari 2021) krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Daarmee worden zij ook verantwoordelijk voor het organiseren van het inburgeringsaanbod. De Handreiking van Beleid naar Inkoop in de Inburgering moet gemeenten hierbij helpen.

De handreiking laat zien welke stappen gemeenten kunnen zetten om te komen tot een passend inburgeringsaanbod. Zoals het tijdig bepalen van de doelen en het gewenste aanbod per leerroute. Vroeg in gesprek gaan met de (taal)aanbieders op de markt, om goed zicht te krijgen op wat zij te bieden hebben. Het verkennen van de mogelijkheden om samen te werken met andere gemeenten en het sociaal domein en de inburgering met elkaar te verbinden.

Handreiking wordt uitgebreid

Begin volgend jaar vinden er bijeenkomsten plaats over het organiseren van het inburgeringsaanbod en wordt de handreiking uitgebreid, bijvoorbeeld met een overzicht van veel gestelde vragen met antwoorden. Binnenkort leest u meer hierover op de PIANOo-website.

Handreiking

Handreiking Van beleid naar inkoop in de inburgering