Handreiking Partnerships voor meer banen vernieuwd

27-10-2020 | Bron: De Normaalste Zaak  

Hij is er: de vernieuwde handreiking Partnerships voor meer banen. De handreiking biedt publieke opdrachtgevers een stappenplan om samen met hun opdrachtnemers banen te realiseren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Proeftuinen

De afgelopen jaren hebben we samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verschillende proeftuinen met overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers meer banen weten te realiseren. De focus lag op bestaande samenwerkingen binnen lopende contracten. De lessen en ervaringen brachten we vorig jaar juli al samen in de handreiking ‘Partnership en inkoopkracht’, die we vervolgens konden inzetten om nog meer proeftuinen te starten.

Vernieuwd en verrijkt

Het afgelopen jaar werkten we de stappen verder en gedetailleerder uit. We besteden nu expliciet aandacht aan een tweede route: sociale impact realiseren met een aanbesteding, oftewel: een samenwerking starten met een nieuwe opdrachtnemer. Voor deze specialistische kennis hebben we de samenwerking met PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden gezocht. Ook Maatwerk voor Mensen  was nauw betrokken bij de publicatie.

Handreiking

Handreiking Partnerships voor meer banen 

Lees het volledige artikel  op denormaalstezaak.nl.

Meer informatie

Dossier: Social return