Handvatten voor circulair bouwen ontwikkeld

10-07-2019 | Bron: Platform CB'23  

Op donderdag 4 juli 2019 werd de eerste mijlpaal van Platform CB’23 gevierd. Een jaar na de start van het platform presenteerden de 3 actieteams hun resultaten: een Framework en Lexicon voor Circulair Bouwen en leidraden voor Paspoorten voor de Bouw en voor de Kernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw. Onder grote belangstelling werden de documenten met eerste werkafspraken voor circulair bouwen overhandigd aan Elphi Nelissen, Voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

In 3 break out sessies werd vervolgens uitleg gegeven over de status van de leidraden en hoe deze in de praktijk toegepast kunnen worden om circulariteit in projecten verder te helpen. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er enorme behoefte is aan handvatten en dat de aanwezigen er graag mee aan de slag gaan.

Vervolg Platform CB’23

De leidraden die er nu liggen, zullen sowieso in de praktijk geïmplementeerd en getoetst worden zodat daar van geleerd kan worden. Om activiteiten van Platform CB’23 verder vorm te geven is er naast de inspanning van gemotiveerde mensen die niet op waarde te schatten is, ook geld nodig. Inmiddels is er voldoende uitzicht op financiering om door te kunnen gaan. Deze zomer zullen de initiatiefnemers van Platform CB’23, Rijkswaterstaat, Rijkvastgoedbedrijf, NEN en De Bouwcampus, samen met de Regieraad activiteiten uitwerken. De intentie is om in oktober weer van start te gaan, zodat volgend jaar een nieuwe mijlpaal gevierd kan worden op weg naar een circulaire bouweconomie.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op platformcb23.nl.

Meer informatie

Leidraden voor circulair bouwen