Herstel van fouten

15-02-2019 | Bron: Cobouw  

Waar gewerkt wordt vallen spaanders en ook bij aanbestedingen is een foutje zo maar gemaakt. Niet zelden zijn echte vervolgens de aanbesteder en inschrijver tot op het bot verdeeld over de vraag of zo’n fout hersteld zou mogen worden. En als de aanbesteder te lichtvaardig instemt met herstel van de fout, dan loopt hij het risico dat andere inschrijvers daartegen bezwaar maken. In onderstaand artikel wordt dit haarfijn geïllustreerd.

De Dienst Dommelvallei schreef een Europese openbare aanbesteding uit. Daartoe werd een aanbestedingsdocument opgesteld, inhoudende het werkend opleveren en implementeren, onderhouden en ondersteunen van een ICT-oplossing voor zaakgericht werken. Gunningscriterium was de beste prijs-kwaliteitverhouding. De opdracht omvatte onder andere als uitsluitingsgrond dat een verklaring van de belastingdienst (verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen) moest worden overgelegd, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden. Onder andere B en C hebben op de aanbesteding ingeschreven. Na beoordeling van de inschrijvingen bleek B de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding. B heeft echter de verklaring van de Belastingdienst te laat ingediend.  

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

 

Lees het volledige artikel  op Cobouw.nl (alleen voor abonnees). 

Meer informatie

Inkoopproces Fase 2 - Gunnen